Vocalex Advocaten

Professioneel, persoonlijk, transparant

Advies en bijstand

Advocatenkantoor vocalex is gespecialiseerd in strafzaken algemeen, en ook in het bijzonder ( financieel) strafrecht en strafprocesrecht.

Het kantoor biedt een persoonlijke aanpak van uw juridische noden en kan voorzien in een gepaste strategie om uw vraag te behandelen of uw probleem zo adequaat mogelijk op te lossen. uw zaak is belangrijk.

Door de beperkte omvang van het kantoor ( een zgn. ‘niche-kantoor’), kunnen wij u een aanpak op maat garanderen en uw zaak persoonlijk behandelen.

Strafrecht

Strafrecht omvat de zware misdrijven die regelmatig worden besproken in de media, zoals zware geweldplegingen, overvallen, zedendelicten en drugsfeiten.

Strafrecht omvat echter ook financiële delicten, fiscale fraude, bedrieglijke faillissementen, inbreuken op de douanewetgeving ….. Strafrecht is dan ook onlosmakelijk verbonden met diverse andere rechtstakken, zoals het economisch recht, het aansprakelijkheidsrecht, het sociaal recht, het milieurecht en ruimtelijke ordening, het ondernemingsrecht, de faillissementswetgeving, het medisch recht, het sportrecht, enzovoort.

Strafprocesrecht

Het strafprocesrecht is het geheel der rechtsregels betreffende opsporing, vervolging en berechting van personen die ervan verdacht worden een misdrijf te hebben gepleegd. Het beschrijft de scenario’s en vormvoorschriften die moeten worden gevolgd en bepaalt de rechtspositie van de verschillende personen die erbij betrokken zijn. In het strafprocesrecht (formeel strafrecht) wordt het materieel strafrecht gerealiseerd.

UW RECHTERHAND