Actualia strafrecht

 Justice, a complex concept indeed. In the document titled Rechtvaardigheid, niet eenvoudig…..Waarom justitie wel deugt !, we delve into the reasons behind the righteousness of the justice system. https://www.jubel.be/waarom-justitie-niet-om-zeep-is-en-we-dat-wat-vaker-mogen-zeggen/

Televisie uitzending ‘Godvergeten’: De Hoge Raad voor Justitie voerde een bijzonder onderzoek naar mogelijke ‘doofpot-operaties’ of ‘doofpot-acties’ die al dan niet gebeurd zouden zijn in het onderzoek naar seksueel misbruik binnen de Katholieke Kerk ( ook gekend onder de naam

https://www.jubel.be/de-pers-moet-zwijgen/

In een arrest van 14 juni 2023 heeft het hof van beroep te Antwerpen voor de eerste keer uitspraak gedaan in een ‘SKY ECC-dossier’ dat in graad van hoger beroep werd behandeld in Antwerpen. Bedoeld wordt hiermee een dossier dat

De Fod Justitie heeft zojuist een nieuwe brochure uitgebracht met de titel ‘Veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar?’ informatiebrochure over de uitvoering van van uw straf. U kan deze hier downloaden: NL: https://lnkd.in/e3MAREf7

Het Hof van Cassatie velde op 14 maart 2023 een opvallend en brutaal arrest. Het Hof meende in voormeld arrest dat het geen probleem is dat de pleitduur die advocaten nodig achten voor de verdediging van hun zaak, beperkt wordt

Sedert 13 maart 2023 ligt een wetsontwerp voor met als doel de oprichting, de opdrachten en de samenstelling van een nationaal drugscommissariaat.  Dit wetsontwerp beoogt dus de oprichting van een nationaal drugscommissariaat. Dit zal gebeuren onder het gezamenlijk gezag van

Geld witwassen van alle tijden. Immers trachten criminelen logischerwijs hun criminele winsten op een of andere manier te behouden. Ze doet er dan ook alles aan om hun criminele gelden buiten het gezichtsveld van justitie te houden. Onder president Reagan

Ons kantoor wordt regelmatig gecontacteerd door mensen met (een)veroordeling(en) op hun naam. Dat kan vervelend zijn omdat bijvoorbeeld bepaalde reisbestemmingen een blanco strafblad vereisen, of omdat potentiële werkgevers een ‘bewijs van goed gedrag en zeden’ vragen. Mensen zouden dus graag

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/03/01/kritiek-op-brugpensioenregeling-acv-voorzitter-marc-leemans/ In de media is veel te doen rond het gegeven dat het ACV en haar Voorzitter Marc Leemans berichtten dat Marc Leemans zich zal ‘laten ontslaan’ om van de regeling m.b.t. het brugpensioen te kunnen genieten (op kosten van

Eerst en vooral, en belangrijk om te weten: Het UBO-register is een register waar alle ‘Ultimate Beneficial Owners’ of ‘uiteindelijk begunstigden’ van een vennootschap of andere juridische entiteit in geregistreerd staan. De ‘uiteindelijke begunstigden’ worden geregistreerd door zich aan te melden

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/02/17/ine-van-wymersch-drugscommissaris-portret/