Voorwaarden

Elke zaak (vraag tot advisering en/of tot bijstand bij het voeren van onderhandeling en/of een procedure) die door één of meerdere van de advocaten actief bij Vocalex Advocaten wordt behandeld is onderworpen aan deze voorwaarden. Met de cliënt kunnen ook specifieke voorwaarden en modaliteiten afgesproken worden. De aansprakelijkheid van uw advocaat die de zaak behandelt, wordt beperkt tot de dekking die door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt verleend ten bedrage van 1.250.000 euro.

Erelonen en kosten

In de regel worden de prestaties per uur aangerekend.
Indien het resultaat van de tussenkomst van de advocaat gunstig is, kan een succesfee in rekening worden gebracht.
Het aangerekend uurloon bedraagt in de regel € 200, en omvat alle kantooronkosten, behalve daadwerkelijke uitgaven (zoals bv. gerechtsdeurwaarderskosten, rolrechten, speciale koerierdiensten).

Er kunnen hogere of lagere tarieven gehanteerd worden afhankelijk van de aard van de zaak.
Dit wordt bepaald door het belang en hoogdringendheid van de zaak, alsook door de vereiste specialisatiegraad.

Klachten

Indien een cliënt klachten heeft met betrekking tot de dienstverlening van de advocaten actief binnen Vocalex Advocaten kan hij of zij zich wenden :

Stafhouder Orde van Advocaten Antwerpen

Len Augustyns