Burgers kunnen vonnis politierechtbank zelf online raadplegen.

Volgens een aankondiging van de Minister van Justitie zouden burgers vanaf woensdag 24 november terecht kunnen op op een website ( met name op justonweb.be) om hun vonnis van de politierechtbank te raadplegen.

De publicatie van vonnissen op Just-on-web is sowieso belangrijke nieuwe stap in de digitalisering van justitie. Het raadpleegbaar maken van specifiek vonnissen van poltierechtbanken is een merkwaardige keuze. De meeste burgers hebben immers een polis rechtsbijstand bij hun autoverzekering, waardoor zij recht hebben op bijstand van een advocaat. Ik andere materies is dit minder vaak het geval, waardoor het misschien nuttiger ware geweest om vonnissen van een andere rechtbank deze belangwekkende primeur te gunnen?

Dit gezegd zijnde: de digitalisering van justitie kan natuurlijk alleen maar toegejuicht worden, en het lijkt er alvast op dat deze (grote) stap maar een tussenstap naar veel meer digitale raadpleegbaarheid zal zijn, ook voor wat betreft andere rechtsinstanties, wat goed is !

Bovendien zou op termijn meer dan enkel het vonnis raadpleegbaar moeten worden…

Het raadplegen van vonnissen vanaf 24 november 2022 zou een eerste stap moeten zijn in de creatie van een volwaardig digitaal dossier dat alle documenten zou bevatten van een rechtszaak.

De Minister stelt bovendien nu al een volgende fase in het vooruitzicht waarin alle vonnissen en arresten uitgesproken door de andere hoven en rechtbanken ook digitaal beschikbaar gemaakt zouden worden via dezelfde website.

Het systeem is alvast vrij laagdrempelig : men kan inloggen op justonweb.be met eID of itsme om toegang te krijgen tot het digitaal dossier.

Concreet zouden vonnissen van politierechtbanken uitgesproken na 17 juli 2021 beschikbaar zijn.

Burgers zouden per e-mail of via de advocaat de melding krijgen dat men het vonnis kan bekijken op Just-on-web.

Is er geen e-mailadres bekend, dan zou men een brief ontvangen met de melding dat het vonnis digitaal beschikbaar is en de instructies om het vonnis te raadplegen.

Burgers die digitaal minder onderlegd zijn, zouden terecht kunnen bij één van de pc’s die in de rechtbanken aanwezig zijn. Daar zou dan ondersteuning geboden worden door iemand van de griffie.

Voor de cyber-nihilisten onder ons die het vonnis toch op papier willen ontvangen, blijft deze optie bestaan door eenvoudigweg de griffie te contacteren.

Dit is, zoals vermeld, ontegensprekelijk een belangrijke stap in de digitalisering van justitie.

De bedoeling is om van “Just-on-web” de centrale toegangspoort te maken voor de gedigitaliseerde justitie die ons in het vooruitzicht wordt gesteld.

Natuurlijk staan tussen droom en daad ( in dit geval letterlijk) vele wetten in, en praktische bezwaren. Het is dus afwachten wanneer en hoe de verdere tools hun toepassing zullen krijgen ….

Len Augustyns

Len Augustyns

Sinds 2000 is Len Augstyns als advocaat actief aan de Antwerpse balie, met uitgebreide expertise in strafrecht, financieel/economisch strafrecht en bijzonder strafrecht. Hij vertegenwoordigt zowel beklaagden als slachtoffers voor verschillende rechtbanken, waaronder het Hof van Cassatie. Zijn focus ligt op een persoonlijke en snelle dossierafhandeling. Als vennoot bij Lens&Maes en Metis Advocaten en de beheerder van een niche-kantoor in Antwerpen, met een tweede kantoor in Brasschaat, heeft hij ruime ervaring. Hij was ook betrokken bij de Orde van Advocaten in Antwerpen en leverde bijdragen aan de juridische literatuur over strafrecht.
advies delen met anderen

Inhoud