Eerste veldslag SKY geleverd

Het Hof van Cassatie heeft een arrest geveld dat slecht nieuws brengt voor de (vroegere) gebruikers van de gecodeerde telefoons van SKY ECC, en goed nieuws is voor de speurders en magistraten die al talloze onderzoeken hebben geopend op basis van de gekraakte telefoons van Sky ECC.

De advocaat van een verdachte die is aangehouden op basis van gegevens uit de Sky ECC-kraak stapte naar Cassatie. De verdachte wordt bestempeld als de gebruiker van pins die te linken zijn aan een Sky ECC-misdaadtelefoon. De advocaat argumenteerde dat zijn recht op een eerlijke proces is geschonden omdat hij geen inzage krijgt in alle onderschepte info.

Maar volgens Cassatie oordeelde de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling terecht dat ‘er in de huidige stand van de strafrechtspleging geen redenen zijn om te twijfelen aan de regelmatigheid van de Sky-gegevens of te oordelen dat het recht van verdediging of dat op een eerlijk proces onherroepelijk is miskend’.

’Het geheime karakter van het onderzoek in het Sky-dossier kan op heden worden ingeroepen om nog niet alle voorhanden zijnde informatie aan de betrokkene kenbaar te maken’, luidde het. Het recht van verdediging en dat op een eerlijk proces moeten worden beoordeeld over het geheel van de rechtspleging.

Picture of Len Augustyns

Len Augustyns

Sinds 2000 is Len Augstyns als advocaat actief aan de Antwerpse balie, met uitgebreide expertise in strafrecht, financieel/economisch strafrecht en bijzonder strafrecht. Hij vertegenwoordigt zowel beklaagden als slachtoffers voor verschillende rechtbanken, waaronder het Hof van Cassatie. Zijn focus ligt op een persoonlijke en snelle dossierafhandeling. Als vennoot bij Lens&Maes en Metis Advocaten en de beheerder van een niche-kantoor in Antwerpen, met een tweede kantoor in Brasschaat, heeft hij ruime ervaring. Hij was ook betrokken bij de Orde van Advocaten in Antwerpen en leverde bijdragen aan de juridische literatuur over strafrecht.
advies delen met anderen

Inhoud