Het eerste arrest inzake SKY ECC is een feit!

In een arrest van 14 juni 2023 heeft het hof van beroep te Antwerpen voor de eerste keer uitspraak gedaan in een ‘SKY ECC-dossier’ dat in graad van hoger beroep werd behandeld in Antwerpen.

Bedoeld wordt hiermee een dossier dat over drugs feiten gaat, waarbij het Openbaar Ministerie haar vervolging grotendeels steunt op de bewijzen gevonden in de onderschepte berichten van het gekraakte communicatiekanaal SKY ECC.

Niet geheel onverwacht heeft het Antwerpse Hof de door de verdediging opgeworpen procedure-argumenten met betrekking tot de onderschepte en ontsleutelde SKY ECC-berichten verworpen.

Het is een omvangrijk en duidelijk gemotiveerd arrest.

Twee van de vervolgde personen werden door de rechtbank van eerste aanleg nog vrijgesproken omdat een aantal bewijsstukken niet aanwezig waren in het dossier, en het Openbaar Ministerie ze ook niet wenste te voegen.

Recent werden de beiden – na voeging van deze ontbrekende stukken in graad van hoger beroep – alsnog veroordeeld en wel ineens tot de maximale gevangenisstraf van 10 jaar en tot een geldboete van 200.000 euro.

De 2 Heren werden door het Hof beschouwd als leiders van de criminele organisatie binnen de Antwerpse haven over een netwerk van niet nader geïdentificeerde havenmedewerkers, die zij ten allen tijde konden inzetten voor het uithalen van grote hoeveelheden cocaïne uit containers.

De integrale tekst van het arrest treft u op: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/media/hbca/antwerpen/files/2022co418.arr-geanonimiseerde-versie-gkbf.pdf

Len Augustyns

Len Augustyns

Sinds 2000 is Len Augstyns als advocaat actief aan de Antwerpse balie, met uitgebreide expertise in strafrecht, financieel/economisch strafrecht en bijzonder strafrecht. Hij vertegenwoordigt zowel beklaagden als slachtoffers voor verschillende rechtbanken, waaronder het Hof van Cassatie. Zijn focus ligt op een persoonlijke en snelle dossierafhandeling. Als vennoot bij Lens&Maes en Metis Advocaten en de beheerder van een niche-kantoor in Antwerpen, met een tweede kantoor in Brasschaat, heeft hij ruime ervaring. Hij was ook betrokken bij de Orde van Advocaten in Antwerpen en leverde bijdragen aan de juridische literatuur over strafrecht.
advies delen met anderen

Inhoud