Het seksueel strafrecht hervormd. What’s new ?

Het parlement keurde op 17 maart 2022 hervormingen en verstrengingen goed in verband met seksueel strafrecht.

Heel wat strafbaarstellingen en straffen zullen dus veranderen vanaf nu.

Centraal in de hervorming staat het begrip ’toestemming’. Van zodra er geen toestemming (meer) is om seksuele handelingen te (laten) stellen, pleeg je een misdrijf conform de vernieuwde wet. De leeftijdsgrens voor toestemming werd ook aangepast. Minderjarigen die jonger zijn dan zestien jaar kunnen volgens de wet géén toestemming geven om seksuele handelingen te stellen. Op deze regel bestaat één uitzondering: indien je tussen de veertien en zestien jaar oud bent, kan je wel toestemmen met seksuele handelingen wanneer je leeftijdsverschil met de andere persoon maximum drie jaar is.

Verder verstrengt de definitie van het misdrijf “verkrachting”. Een penetratie is strafbaar wanneer er een gehele of een gedeeltelijke penetratie gebeurt. Ook nieuw is dat de toestemming tijdens de seksuele handelingen steeds kan worden ingetrokken.

Men verduidelijkt ook de omschrijving van aanranding van de eerbaarheid. Men definieert het misdrijf als “aantasting van de seksuele integriteit”.

De voorwaarden om te spreken van voyeurisme worden strenger ingevuld. Voyeurisme wordt niet langer alleen gepleegd ten aanzien van ‘personen die ontbloot zijn’.

De maximumstraf voor verkrachting (zonder verzwarende omstandigheden) wordt verhoogd tot tien jaar gevangenisstraf. De maximumstraf op feiten van voyeurisme wordt ook verhoogd (tot vijf jaar gevangenisstraf).

Een nieuwe verzwarende omstandigheid is ‘spiking’. Dit is het gebruik maken van verdovende middelen of stoffen om het slachtoffer weerloos te maken, om zo seksuele handelingen op deze persoon te stellen.

Sekswerk door meerderjarigen wordt gelegaliseerd en is dus niet meer strafbaar. Dit zou het ook de derden (bvb boekhouder, chauffeur,…) die diensten verrichten aan prostitués buiten het strafrecht moeten brengen. Voorheen riskeerden zij vervolging voor het ‘aanzetten tot ontucht’.

Benieuwd welke de knelpunten zullen zijn in verband met de toepassing van het nieuwe seksuele strafrecht (wellicht vervolgingen in verband met het intrekken van de toestemming?). Benieuwd ook hoe Hoven en Rechtbanken invulling zullen geven aan de nieuwe begrippen (bvb. wanneer kunnen we er van uitgaan dat de toestemming is gegeven?).

Picture of Len Augustyns

Len Augustyns

Sinds 2000 is Len Augstyns als advocaat actief aan de Antwerpse balie, met uitgebreide expertise in strafrecht, financieel/economisch strafrecht en bijzonder strafrecht. Hij vertegenwoordigt zowel beklaagden als slachtoffers voor verschillende rechtbanken, waaronder het Hof van Cassatie. Zijn focus ligt op een persoonlijke en snelle dossierafhandeling. Als vennoot bij Lens&Maes en Metis Advocaten en de beheerder van een niche-kantoor in Antwerpen, met een tweede kantoor in Brasschaat, heeft hij ruime ervaring. Hij was ook betrokken bij de Orde van Advocaten in Antwerpen en leverde bijdragen aan de juridische literatuur over strafrecht.
advies delen met anderen

Inhoud