Nieuwe strafuitvoering voor straffen tot 3 jaar in werking?

Inmiddels werd in het Belgisch Staatsblad: de wet van 29 juni 2021 tot operationalisering van de procedure voor de uitvoering van vrijheidsstraffen van drie jaar of minder gepubliceer.

De korte gevangenisstraffen (t.e.m. drie jaar) zullen vanaf 1 december 2021 effectief worden uitgevoerd in de gevangenis. Voor de gevangenisstraffen tot en met 18 maanden wordt wel voorzien in een automatische opschorting van de vrijheidsstraf en zal de veroordeelde zich enkel moeten aanbieden bij de gevangenis, waar hij de aanvraag voor beperkte detentie of elektronisch toezicht indient.

Is dit praktisch haalbaar ?

De vraag rijst naar de impact op de gedetineerdenpopulatie, vermits de uitvoering van vrijheidsstraffen tussen 3 en 5 jaar die tijdens de COVID-19 pandemie werd uitgesteld, geleidelijk aan zal worden hervat.

Picture of Len Augustyns

Len Augustyns

Sinds 2000 is Len Augstyns als advocaat actief aan de Antwerpse balie, met uitgebreide expertise in strafrecht, financieel/economisch strafrecht en bijzonder strafrecht. Hij vertegenwoordigt zowel beklaagden als slachtoffers voor verschillende rechtbanken, waaronder het Hof van Cassatie. Zijn focus ligt op een persoonlijke en snelle dossierafhandeling. Als vennoot bij Lens&Maes en Metis Advocaten en de beheerder van een niche-kantoor in Antwerpen, met een tweede kantoor in Brasschaat, heeft hij ruime ervaring. Hij was ook betrokken bij de Orde van Advocaten in Antwerpen en leverde bijdragen aan de juridische literatuur over strafrecht.
advies delen met anderen

Inhoud