Ondervraging voorafgaand aan aanhouding heeft geen verdere vereisten volgens Cassatie

Arrest Hof van Cassatie – voorlopige hechtenis – voorafgaande ondervraging door onderzoeksrechter – vereisten

????21. Artikel 16, § 2, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet bepaalt dat tenzij de inverdenkinggestelde voortvluchtig is of zich verbergt de onderzoeksrechter vooraleer een bevel tot aanhouding te verlenen, de verdachte moet ondervragen over de feiten die aan de beschuldigingstelling ten grondslag liggen en die aanleiding kunnen geven tot de afgifte van een bevel tot aanhouding en zijn opmerkingen moet horen.

????22. Dit verhoor heeft tot doel de onderzoeksrechter in te lichten over het standpunt van de inverdenkinggestelde betreffende de hem verweten feiten zodat zijn recht van verdediging is gewaarborgd.

????23. De wetgever heeft niet nader bepaald hoe de door artikel 16, § 2, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet bedoelde ondervraging moet verlopen. Noch uit de tekst van deze bepaling noch uit de wetsgeschiedenis ervan volgt dat dit verhoor het karakter moet aannemen van een geleide ondervraging. Niet is vereist dat de onderzoeksrechter vragen stelt betreffende elk detail van de aan de inverdenkinggestelde verweten feiten of specifieke vragen stelt betreffende alle telastleggingen. Het is noodzakelijk maar het volstaat dat de inverdenkinggestelde de gelegenheid krijgt om zijn opmerkingen te formuleren betreffende de hem verweten feiten en aldus zijn recht van verdediging kan uitoefenen.

????24. Uit geen enkele bepaling of algemeen rechtsbeginsel volgt voor de onderzoeksrechter de verplichting om, indien een inverdenkinggestelde zich bij een voorafgaand politioneel verhoor op zijn zwijgrecht heeft beroepen en hij dit niet langer doet voor de onderzoeksrechter, de inverdenkinggestelde opnieuw dezelfde vragen te stellen.

32. Uit artikel 5.2 en 5.3 EVRM en artikel 16, § 2, Voorlopige Hechteniswet volgt niet dat de onderzoeksrechter verplicht is bij de door artikel 16, § 2, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet bedoelde voorafgaande ondervraging de inverdenkinggestelde ook te verhoren over zijn persoonlijkheid.

LEES VOLLEDIG ARREST

https://buff.ly/3q7VTEI

Len Augustyns

Len Augustyns

Sinds 2000 is Len Augstyns als advocaat actief aan de Antwerpse balie, met uitgebreide expertise in strafrecht, financieel/economisch strafrecht en bijzonder strafrecht. Hij vertegenwoordigt zowel beklaagden als slachtoffers voor verschillende rechtbanken, waaronder het Hof van Cassatie. Zijn focus ligt op een persoonlijke en snelle dossierafhandeling. Als vennoot bij Lens&Maes en Metis Advocaten en de beheerder van een niche-kantoor in Antwerpen, met een tweede kantoor in Brasschaat, heeft hij ruime ervaring. Hij was ook betrokken bij de Orde van Advocaten in Antwerpen en leverde bijdragen aan de juridische literatuur over strafrecht.
advies delen met anderen

Inhoud