Strafrecht in het regeerakkoord.

Het is zeker gepast om positief te zijn over een aantal punten uit het regeerakkoord m.b.t. het strafrecht.

De meest markante positieve punten zijn:

-Recidivisten zouden harder worden aangepakt.

-Een deel van de extra budgetten zal zeker voorbehouden moeten worden voor de behandeling van geïnterneerden en gedetineerden. Geestelijke gezondheidszorg van gedetineerden en geïnterneerden zou “op het niveau van deze in de vrije samenleving” worden gebracht. Dit is een ambitieuze (maar toe te juichen) doelstelling.

-Sociale re-integratie wordt (nog) belangrijker. Dat is verstandig en terecht. Samen met de deelstaten wordt het nodig kader gecreëerd opdat de sociale re-integratie vanaf de start van de straftoemeting actief zal worden voorbereid.

Sommige zaken in het regeerakkoord worden ook vaag en troebel gelaten. Dit is betreurenswaardig omdat vage formuleringen het risico in zich dragen op dode letter te blijven. Bovendien kan een vage tekst (of een vaag gedeelte van een tekst) moeilijk op merites beoordeeld worden. Vage stukken uit het regeerakkoord zijn bvb:

* “alle mogelijk inspanningen zullen worden gedaan op recidive te voorkomen“. Wat bedoelt men hiermee ? Welke inspanningen ? Op het gebied van Strafuitvoering ? Elders ? Bedoelt men dit repressief ? Preventief ? In elk geval vermeld het akkoord “dat zal worden gekeken hoe het probleem wordt aangepakt van gedetineerden die nog ernstig gevaar vormen bij strafeinde“. Wat men hiermee bedoelt is ook niet geheel duidelijk, maar het valt te verhopen dat men geen kunstmatige verlengingen van de straf door middel van “beveiligingsmaatregelen” ambieert.

* “Onderzoek naar mogelijke bijkomende capaciteit voor uitvoering van alternatieve straffen”. Oo k deze bepaling uit het regeerakkoord blinkt uit in vaagheid en nietszeggendheid.

Bij het aantreden van een nieuwe regering en een nieuwe Minister van Justitie is het altijd afwachten wat de praktijk zal brengen. In een eerste interview ( op ter zake) van de nieuwe Minister viel op dat hij nogal fel inzette op het uitvoeren van de uitgesproken straffen. Als hij daarin slaagt zou dat al een topprestatie zijn !

Picture of Len Augustyns

Len Augustyns

Sinds 2000 is Len Augstyns als advocaat actief aan de Antwerpse balie, met uitgebreide expertise in strafrecht, financieel/economisch strafrecht en bijzonder strafrecht. Hij vertegenwoordigt zowel beklaagden als slachtoffers voor verschillende rechtbanken, waaronder het Hof van Cassatie. Zijn focus ligt op een persoonlijke en snelle dossierafhandeling. Als vennoot bij Lens&Maes en Metis Advocaten en de beheerder van een niche-kantoor in Antwerpen, met een tweede kantoor in Brasschaat, heeft hij ruime ervaring. Hij was ook betrokken bij de Orde van Advocaten in Antwerpen en leverde bijdragen aan de juridische literatuur over strafrecht.
advies delen met anderen

Inhoud