Voorzitter van ACV ‘laat zich ontslaan’ om op brugpensioen te kunnen gaan: valsheid in geschriften?

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/03/01/kritiek-op-brugpensioenregeling-acv-voorzitter-marc-leemans/

In de media is veel te doen rond het gegeven dat het ACV en haar Voorzitter Marc Leemans berichtten dat Marc Leemans zich zal ‘laten ontslaan’ om van de regeling m.b.t. het brugpensioen te kunnen genieten (op kosten van de beslastingbetaler, want het systeem van brugpensioen werd opgezet als een werkloosheisvergoeding voor oudere werknemers naar aanleiding van bijvoorbeeld collectief ontslag).

Terecht vraagt men zich massaal af of dit “vrijwillig ontslag” van de voorzitter van het sociale fraude is.

Het ACV bevindt er zich in elk geval mee op gevaarlijk terrein. Er zijn in het verleden al zaken geweest over sociale fraude waarin gewone burgers voor minder vervolgd werden …

Ik elk geval komt het opzet van ACV en haar Voorzitter over als een duidelijk geval van het misdrijf ‘valsheid in geschriften’. De voorwaarden op van dit (ernstig !) misdrijf te kunnen spreken zijn wettelijk geregeld als volgt:

  • Er moet een vervalsing van de waarheid zijn: die is er in deze, vermits men op papier zet dat de Heer Leemans wordt ontslagen terwijl hij in werkelijkheid zelf ontslag neemt
  • een (mogelijke) schade moet zich voordoen: die is er, omdat de Heer Leemans gebruik kan maken van de regeling van het brugpensioen, wat zonder het gefingeerde ontslag niet zou kunnen.
  • de valsheid moet gepleegd worden “in een geschrift door de wet beschermd en op een in de wet bepaalde wijze”: ook aan deze voorwaarde is voldaan, omdat de ontslagbrief, en de navolgende aanvraag tot brugpensioen door de wet beschermde documenten zijn die een gedachte uitdrukken (de voorzitter wordt zogezegd ontslagen maar eigenlijk neemt hij zelf ontslag).
  • Deze documenten hebben ook de vermiste juridische draagwijdte en ze worden ook daadwerkelijk gebruikt ( of op de woorden te gebruiken die in de rechtspraak worden gehanteerd: ‘ze dringen zich op aan het openbaar vertrouwen’).
  • En tenslotte ACV en de Heer Leemans zetten dit concept van “vrijwillig ontslag” op met een bedrieglijk opzet: met name om een tegemoetkoming te krijgen waarop de Heer Leemans bij vrijwillig ontslag geen recht op zou hebben.

Het lijkt er dus alleszins op dat het ACV en de Heer Leemans zich best nog even zouden beraden voor ze dit “vrijwillig ontslag” ten uitvoer brengen. Het lijkt er immers op dat, los van de discussie over sociale fraude, alleszins het misdrijf ‘valsheid in geschriften’ voltrokken zou zijn.

Gelukkig voor hen is de intentie daartoe (en zelfs de poging daartoe in een later stadium) niet strafbaar…..

Len Augustyns

Len Augustyns

Sinds 2000 is Len Augstyns als advocaat actief aan de Antwerpse balie, met uitgebreide expertise in strafrecht, financieel/economisch strafrecht en bijzonder strafrecht. Hij vertegenwoordigt zowel beklaagden als slachtoffers voor verschillende rechtbanken, waaronder het Hof van Cassatie. Zijn focus ligt op een persoonlijke en snelle dossierafhandeling. Als vennoot bij Lens&Maes en Metis Advocaten en de beheerder van een niche-kantoor in Antwerpen, met een tweede kantoor in Brasschaat, heeft hij ruime ervaring. Hij was ook betrokken bij de Orde van Advocaten in Antwerpen en leverde bijdragen aan de juridische literatuur over strafrecht.
advies delen met anderen

Inhoud