Conclusie schriftvervalsing

Er kan maar sprake zijn van schriftvervalsing wanneer er een geschrift is, waarin de waarheid vervalst werd op een manier die de wet omschrijft en waarbij een mogelijk nadeel werd veroorzaakt. Daarbij zijn twee soorten vervalsingen mogelijk; een materiële en een intellectuele valsheid. Bij de materiële valsheid is het geschrift in zijn materialiteit onwaarachtig, bijvoorbeeld door te laten uitschijnen dat het opgemaakt is door een bevoegd persoon terwijl dit niet zo is. Bij een intellectuele valsheid stemt de opgenomen inhoud in het geschrift niet overeen met de waarheid. Naast de valsheid die moet worden vastgesteld, moet ook een bijzonder opzet worden aangetoond. Er moet met name een bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden zijn op het ogenblik dat de valsheid werd begaan.

Picture of Len Augustyns

Len Augustyns

Sinds 2000 is Len Augstyns als advocaat actief aan de Antwerpse balie, met uitgebreide expertise in strafrecht, financieel/economisch strafrecht en bijzonder strafrecht. Hij vertegenwoordigt zowel beklaagden als slachtoffers voor verschillende rechtbanken, waaronder het Hof van Cassatie. Zijn focus ligt op een persoonlijke en snelle dossierafhandeling. Als vennoot bij Lens&Maes en Metis Advocaten en de beheerder van een niche-kantoor in Antwerpen, met een tweede kantoor in Brasschaat, heeft hij ruime ervaring. Hij was ook betrokken bij de Orde van Advocaten in Antwerpen en leverde bijdragen aan de juridische literatuur over strafrecht.
Modellen strafrecht delen met anderen

Inhoud