Template ex. art. 28sexies Sv.

Net zoals in het gerechtelijk onderzoek, staat er een wettelijke mogelijkheid open om gedurende een opsporingsonderzoek de opheffing van een onderzoekshandeling te verzoeken. Op basis van artikel 21sexies Sv kan deze opheffing verzocht worden. Dit model bevat een invulbare template wanneer men dergelijk verzoek tot de Procureur des Konings wil richten.

Picture of Len Augustyns

Len Augustyns

Sinds 2000 is Len Augstyns als advocaat actief aan de Antwerpse balie, met uitgebreide expertise in strafrecht, financieel/economisch strafrecht en bijzonder strafrecht. Hij vertegenwoordigt zowel beklaagden als slachtoffers voor verschillende rechtbanken, waaronder het Hof van Cassatie. Zijn focus ligt op een persoonlijke en snelle dossierafhandeling. Als vennoot bij Lens&Maes en Metis Advocaten en de beheerder van een niche-kantoor in Antwerpen, met een tweede kantoor in Brasschaat, heeft hij ruime ervaring. Hij was ook betrokken bij de Orde van Advocaten in Antwerpen en leverde bijdragen aan de juridische literatuur over strafrecht.
Modellen strafrecht delen met anderen

Inhoud