Verzoekschrift ex. artikel 61quinquies Sv.

Gedurende een gerechtelijk onderzoek kunnen de burgerlijke partij en de inverdenkinggestelde de onderzoeksrechter verzoeken een bijkomende onderzoekshandeling te stellen. In deze template wordt een voorbeeld gegeven van dergelijke onderzoeksmaatregel die verzocht kan worden. Met name de maatschappelijke enquête die een bijzonder nut kan kennen wanneer ten gronde een alternatief bestraffingsscenario zou worden overwogen.

Picture of Len Augustyns

Len Augustyns

Sinds 2000 is Len Augstyns als advocaat actief aan de Antwerpse balie, met uitgebreide expertise in strafrecht, financieel/economisch strafrecht en bijzonder strafrecht. Hij vertegenwoordigt zowel beklaagden als slachtoffers voor verschillende rechtbanken, waaronder het Hof van Cassatie. Zijn focus ligt op een persoonlijke en snelle dossierafhandeling. Als vennoot bij Lens&Maes en Metis Advocaten en de beheerder van een niche-kantoor in Antwerpen, met een tweede kantoor in Brasschaat, heeft hij ruime ervaring. Hij was ook betrokken bij de Orde van Advocaten in Antwerpen en leverde bijdragen aan de juridische literatuur over strafrecht.
Modellen strafrecht delen met anderen

Inhoud