Conclusie medeplichtige – mededader

Artikel 66 en 67 Sw. bepalen welke handelingen gesteld moet worden om aanzien te worden als medeplichtige en welke handelingen volstaan om als mededader vervolgd te worden. Aan de hand van relevante cassatiearresten wordt uiteengezet hoe de verschillende elementen geïnterpreteerd moeten worden. De verdediging kan zich bijvoorbeeld toespitsen op een gebrek in het moreel element. Eveneens kan getracht worden een vervolging als mededader om te zetten naar medeplichtige door het verschil tussen nuttige en noodzakelijke hulp die werd geboden.

Picture of Len Augustyns

Len Augustyns

Sinds 2000 is Len Augstyns als advocaat actief aan de Antwerpse balie, met uitgebreide expertise in strafrecht, financieel/economisch strafrecht en bijzonder strafrecht. Hij vertegenwoordigt zowel beklaagden als slachtoffers voor verschillende rechtbanken, waaronder het Hof van Cassatie. Zijn focus ligt op een persoonlijke en snelle dossierafhandeling. Als vennoot bij Lens&Maes en Metis Advocaten en de beheerder van een niche-kantoor in Antwerpen, met een tweede kantoor in Brasschaat, heeft hij ruime ervaring. Hij was ook betrokken bij de Orde van Advocaten in Antwerpen en leverde bijdragen aan de juridische literatuur over strafrecht.
Modellen strafrecht delen met anderen

Inhoud