Conclusie obscuri libelli

Ingevolge artikel 6,3,a EVRM heeft iedereen die vervolgd wordt recht om op de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging. Daarbij is het vaststaande rechtspraak dat rekening gehouden moet worden met de gedinginleidende akte en de inhoud van het strafdossier samen. Pas wanneer op basis van die elementen niet afgeleid kan worden waarvoor en waarom iemand vervolgd wordt, is er sprake van obscuri libelli. In dit model wordt op beknopte wijze de basisprincipes rond obscuri libelli uiteengezet en hoe dit gebruikt kan worden als verdedigingsstrategie.

Picture of Len Augustyns

Len Augustyns

Sinds 2000 is Len Augstyns als advocaat actief aan de Antwerpse balie, met uitgebreide expertise in strafrecht, financieel/economisch strafrecht en bijzonder strafrecht. Hij vertegenwoordigt zowel beklaagden als slachtoffers voor verschillende rechtbanken, waaronder het Hof van Cassatie. Zijn focus ligt op een persoonlijke en snelle dossierafhandeling. Als vennoot bij Lens&Maes en Metis Advocaten en de beheerder van een niche-kantoor in Antwerpen, met een tweede kantoor in Brasschaat, heeft hij ruime ervaring. Hij was ook betrokken bij de Orde van Advocaten in Antwerpen en leverde bijdragen aan de juridische literatuur over strafrecht.
Modellen strafrecht delen met anderen

Inhoud