Conclusie verbeurdverklaring

In deze conclusie werd een basis verdediging uiteen gezet die opgeworpen kan worden, desgevallend het Openbaar Ministerie op basis van artikel 42,3° Sw een verbeurdverklaring vordert. In deze conclusie wordt onder andere verwezen naar relevante rechtsleer en rechtspraak van het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof. Daarbij worden een aantal feitelijke en juridische argumenten voorgesteld die opgeworpen kunnen worden. Er wordt onder andere gewezen op de subisidaire aard van de verbeurdverklaring, dat enkel verbeurd verklaard kan worden wat tot een persoonlijk frauduleus voordeelaangroei heeft geleid en zo meer. Als laatste argument wordt gewezen op de matigingsbevoegdheid die de Rechtbank toekomt ingevolge artikel 43bis, laatste lid Sw.

Picture of Len Augustyns

Len Augustyns

Sinds 2000 is Len Augstyns als advocaat actief aan de Antwerpse balie, met uitgebreide expertise in strafrecht, financieel/economisch strafrecht en bijzonder strafrecht. Hij vertegenwoordigt zowel beklaagden als slachtoffers voor verschillende rechtbanken, waaronder het Hof van Cassatie. Zijn focus ligt op een persoonlijke en snelle dossierafhandeling. Als vennoot bij Lens&Maes en Metis Advocaten en de beheerder van een niche-kantoor in Antwerpen, met een tweede kantoor in Brasschaat, heeft hij ruime ervaring. Hij was ook betrokken bij de Orde van Advocaten in Antwerpen en leverde bijdragen aan de juridische literatuur over strafrecht.
Modellen strafrecht delen met anderen

Inhoud