Conclusie vermoeden van onschuld

Het Openbaar Ministerie is gehouden tot het leveren van bewijs. Artikel 6§2 EVRM heeft daarbij een onschuldpresumptie ingebouwd voor de verdachte. Het in dubio pro reo beginsel houdt in dat niemand schuldig kan worden bevonden in geval van twijfel. Twijfel moet namelijk steeds in het voordeel van de verdachte worden uitgelegd.

Picture of Len Augustyns

Len Augustyns

Sinds 2000 is Len Augstyns als advocaat actief aan de Antwerpse balie, met uitgebreide expertise in strafrecht, financieel/economisch strafrecht en bijzonder strafrecht. Hij vertegenwoordigt zowel beklaagden als slachtoffers voor verschillende rechtbanken, waaronder het Hof van Cassatie. Zijn focus ligt op een persoonlijke en snelle dossierafhandeling. Als vennoot bij Lens&Maes en Metis Advocaten en de beheerder van een niche-kantoor in Antwerpen, met een tweede kantoor in Brasschaat, heeft hij ruime ervaring. Hij was ook betrokken bij de Orde van Advocaten in Antwerpen en leverde bijdragen aan de juridische literatuur over strafrecht.
Modellen strafrecht delen met anderen

Inhoud