Verbod op zelfincriminatie in tucht

In het tuchtrecht kan iemand evenmin gedwongen worden om een bepaalde handeling te stellen die ipso facto zou betekenen dat hij mogelijks een belastende verklaring aflegt. In deze conclusie wordt het principe rond het verbod om verplicht te worden zichzelf te incrimineren uiteengezet. Artikel 6 EVRM en hoe dit artikel geïnterpreteerd dient te worden, staan daarbij centraal. In het verbod op zelfincriminatie ligt noodgedwongen het zwijgrecht ingekapseld, waarbij beiden het recht op een eerlijk proces tot doel hebben. Deze conclusie zet uiteen hoe het Grondwettelijk Hof in 2001 heeft besloten dat deze principes evenzeer gelden in het tuchtrecht.

Picture of Len Augustyns

Len Augustyns

Sinds 2000 is Len Augstyns als advocaat actief aan de Antwerpse balie, met uitgebreide expertise in strafrecht, financieel/economisch strafrecht en bijzonder strafrecht. Hij vertegenwoordigt zowel beklaagden als slachtoffers voor verschillende rechtbanken, waaronder het Hof van Cassatie. Zijn focus ligt op een persoonlijke en snelle dossierafhandeling. Als vennoot bij Lens&Maes en Metis Advocaten en de beheerder van een niche-kantoor in Antwerpen, met een tweede kantoor in Brasschaat, heeft hij ruime ervaring. Hij was ook betrokken bij de Orde van Advocaten in Antwerpen en leverde bijdragen aan de juridische literatuur over strafrecht.
Modellen strafrecht delen met anderen

Inhoud