Verzoekschrift ex. art 61quater Sv.

Wanneer iemand geschaad wordt de inbeslagname van zijn goederen ingevolge een onderzoekshandeling, kan daarvan de opheffing verzocht worden. Daarvoor moet aangetoond worden dat men de eigenaar is van de in beslag genomen goederen en hoe de onderzoeksmaatregel in concreto een negatieve impact heeft.

Picture of Len Augustyns

Len Augustyns

Sinds 2000 is Len Augstyns als advocaat actief aan de Antwerpse balie, met uitgebreide expertise in strafrecht, financieel/economisch strafrecht en bijzonder strafrecht. Hij vertegenwoordigt zowel beklaagden als slachtoffers voor verschillende rechtbanken, waaronder het Hof van Cassatie. Zijn focus ligt op een persoonlijke en snelle dossierafhandeling. Als vennoot bij Lens&Maes en Metis Advocaten en de beheerder van een niche-kantoor in Antwerpen, met een tweede kantoor in Brasschaat, heeft hij ruime ervaring. Hij was ook betrokken bij de Orde van Advocaten in Antwerpen en leverde bijdragen aan de juridische literatuur over strafrecht.
Modellen strafrecht delen met anderen

Inhoud