Varia

Onder deze categorie kan u een aantal interessante documenten treffen. Dit zijn echter algemene voorbeelden en zijn niet noodzakelijk toepasbaar op iedere casus. Daarnaast zijn de onderliggende materies onderhevig aan veranderingen. Het kantoor Vocalex kan niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten en nadelige gevolgen.

Afhankelijk van de categorie waarin men verhoord wordt, gelden verschillende rechten. In dit handige schema wordt uiteengezet wie welke rechten toekomt. Voornamelijk de bijstand van de advocaat wordt daarbij besproken.