Verzoekschriften

Onder deze categorie kan u een aantal modelverzoekschriften treffen. Dit zijn echter algemene voorbeelden en zijn niet noodzakelijk toepasbaar op iedere casus. Daarnaast zijn de onderliggende materies onderhevig aan veranderingen. Het kantoor Vocalex kan niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten en nadelige gevolgen.

Deze invulbare template kan gebruikt worden om lopende een gerechtelijk onderzoek de onderzoeksrechter aan te schrijven met verzoek een onderzoekshandeling op te heffen
Deze template kan aangevuld en benut worden om lopende een gerechtelijk onderzoek de onderzoeksrechter te verzoeken om inzage te mogen nemen in het onderzoek.
Deze invulbare template geeft een voorbeeld van een verzoek tot bijkomend onderzoek lopende een gerechtelijk onderzoek.
Deze template bevat een verzoekschrift ex. art 28sexies Sv om de Procureur des Konings een opheffing van een onderzoekshandeling te verzoeken, lopende een opsporingsonderzoek.
Middels dit verzoekschrift kan om inzage in een lopend opsporingsonderzoek verzocht worden bij de Procureur des Konings